Wednesday, 2 February 2011

အင္းသားမ်ဳိးႏြယ္

By LadyPhyu.
  
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ၊ေညာင္ေရႊနယ္ ၊ အင္းေလးေဒသတစ္ဝိုက္မွာ အေျခစိုက္ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူမ်ဳိးစုတစ္စုကို အင္းသားလူမ်ဳိး လို႕ေခၚပါတယ္။ အေျခစိုက္ေနထိုင္သူမ်ားလို႕  ဆိုရာမွာ အင္းေလးေရျပင္ေပၚေနထိုင္သူမ်ား နဲ႕ ေရတစ္ဝက္ကုန္းတစ္ဝက္ေနထိုင္သူမ်ား အားလံုးကိုဆိုလိုပါတယ္ ။
    ကႊ်န္ေတာ္တို႕ အင္းသားလူမ်ဳိးေတြဟာ  သည္ေဒသရဲ႕ မူလတိုင္းရင္းသားမ်ား ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူးလို႕  ကႊ်န္ေတာ္တို႕ ကိုယ္၌ကလည္း ယေန႕ထိတိုင္ ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထား ရွာေဖြေနဆဲပါပဲ ။  ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ လူမ်ဳိးစုတစ္စု ျဖစ္ေပမယ့္ ရွမ္းထက္ ျမန္မာဆန္ၾကပါတယ္ ။ စကားအသံ ေလယူေလသိမ္း ေတြက  အလြန္ေရွးက်တဲ့  ျမန္မာစကားသံနဲ႕ တူလွတယ္ ။ မ်က္ႏွာပံုပန္း ကိုယ္ခႏၶာအခ်ဳိးအဆက္ေတြက ျမန္မာနဲ႕ပိုဆင္ၾကတယ္ ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတြဟာ တိဗက္-ျမန္မာ အႏြယ္ဝင္ လူမ်ဳိးစုတစ္စု
 ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတယ္လို႕ ယူဆႏိုင္ပါတယ္ ။ စကားလံုးေဝါဟာရဆိုရင္ ရခိုင္လူမ်ဳိး ၊ ထားဝယ္လူမ်ဳိးတို႕ရဲ႕ စကားလံုးနဲ႕ဆင္တူတာေတြရွိတယ္ ။  ရခိုင္ ၊ ထားဝယ္ လူမ်ဳိးအုပ္စုခြဲေတြနဲ႕ နီးစပ္ဆင္တူတဲ့ လူမ်ဳိးစုတစ္စု လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အခ်ဳိ႕လူေတြကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကို ထားဝယ္လူမ်ဳိးမွ ဆင္းသက္ဆက္ႏြယ္တယ္လို႕ ဆိုၾကတယ္ ။
   ....... အင္းေလးလူ႕ရိပ္ၿမံဳအတြင္းမွာေတာ့ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကေန ယေန႕ထိတိုင္ အဆင့္ဆင့္ေျပာဆို လက္ဆင့္ကမ္းလာတဲ့ ဒ႑ာရီ (၂) ပုဒ္ရွိေလရဲ႕ ။
....ပထမ ယံုၾကည္မႈ ဒ႑ာရီ က .. ေအဒီ ၁၀၄၄ ပုဂံျပည့္ရွင္တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ၊ ျမန္မာ့နန္းရုိးစခဲ့တဲ့ ၊ ပထမၿမိဳ႕တည္ ၊ နန္းတည္ ဘုရင္အေနာ္ရထာရဲ႕ ျမစ္ေတာ္ႀကီး
ဘုရင္အေလာင္းစည္သူ ဟာ တိုင္းျပည္တနံတလ်ား ခရီးသြားရာမွာ ထားဝယ္သားတို႕ ေနာက္ေတာ္ပါးအျဖစ္လိုက္ပါၾကတယ္ ။ ဘုရင္အေလာင္းစည္သူ အင္းေလးကန္ဆီ ေရာက္စဥ္အခိုက္ ထားဝယ္သားတို႕ကို အင္းေလးေဒသမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ဖို႕ အရပ္တစ္ခု သတ္မွတ္ျပဳေပးေတာ္မူခဲ့တယ္ ။ အင္းေလးကန္ရဲ႕ ပထဝီအေနအထားက ထားဝယ္သားတို႕ရဲ႕ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းရာ (တနသ`္ာရီ ) ကမ္းရိုးတန္း ေရေျမအေနအထားနဲ႕ အေတာ္ဆင္တူတာေၾကာင့္ ထားဝယ္သားတို႕ကို အင္းေလးကန္မွာေနထိုင္ဖို႕
ဘုရင္အေလာင္စည္သူမင္းႀကီးက အရပ္တစ္ခုသတ္မွတ္ေပးခဲ့တယ္ ။ ဘုရင္အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးဟာ သာသနာေတာ္ျမတ္ စည္ပင္၊ ျပန္႕ကား၊ ထြန္းကားဖို႕ လိုလားသူျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္
 မဟာေဗာဓိသား၊သရကၡာန္ နံ႕သာႏွစ္သား နဲ႕ ျမတ္စြာဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္(၅)ဆူ ထုလုပ္ေတာ္မူၿပီး (သန္းေတာင္ရြာ) အရပ္မွာတည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့တယ္ ။  ဘုရား ေဝယာဝစၥ အတြက္ ထားဝယ္သားတို႕ေနခဲ့ရတာလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ ။ (သန္းေတာင္ရြာ)ေဒသခံ အင္းသားေတြ ရွိႏွင့္ေနၿပီးသားလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။
 .........ဒုတိယ ယံုၾကည္မႈ သ႑ာရီ က ..
 ကြ်န္ေတာ္တို႕တေတြဟာ ဟိုး..ပုဂံေခတ္အစမွ ဘိုးဘြားဘီဘင္အစဥ္လိုက္ အင္းေလးေဒသ ဖက္ကို ဆင္းသက္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကတာ ဘုရင္အေလာင္းစည္သူ မေရာက္မွီကတည္းကျဖစ္တယ္  ။ ဘုရင္အေလာင္းစည္သူ ေရာက္အလာ အင္းသားတို႕ကိုယ္၌က ေဖာင္စႀက`္ာအတြက္   ေရတပ္မေတာ္အျဖစ္ အမႈထမ္းလိုလွတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ဆႏၵေတြကို    ဘုရင္ဆီေလ်ာက္တင္ခြင့္ပန္လို႕ ျမန္မာတံခြန္ ေတာင္စြန္အရပ္ေရာက္ေအာင္  
လိုက္ပါလာခဲ့ၾကတယ္ ။ ဘုရင္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႕ အေျခက်ေနဖို႕ ေဒသတစ္ရပ္ဖြင့္ခဲ့တာ
  ထိုမွေနာင္  ယခုတိုင္ေအာင္ ထားဝယ္အမည္နဲ႕ တည္ဆဲရွိတယ္လို႕ ... အင္းသားတို႕ရဲ႕ ဒုတိယ ယံုၾကည္မႈ ဒ႑ာရီပါ ။
 ........ယေန႕ယခုတိုင္ေအာင္ပဲ အင္းေရျပင္ေအာက္မွာကြ်န္းတုံးကြ်န္းသားအထပ္ထပ္နဲ႕ ျမင္ေနရတာကေတာ့  
ဘုရင္မင္းျမတ္ နန္းေတာ္စိုက္တည္ရာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕လူမ်ဳိးေတြဟာ ဘုရင္အေလာင္းစည္သူ ၾကြေရာက္ မလာခင္ကတည္းက ေနထိုင္ေနၾကသလား ၊ ဘုရင္ၾကြေရာက္ၿပီးမွ ေနထိုင္ၾကသလား လို႕ယေန႕ထက္တိုင္ ခိုင္လံုတဲ့  အေထာက္အထားေတြနဲ႕ သိခ်င္ေနမိၾကပါတယ္ ။ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာေဝးကြာၿပီး ေဒသႏွစ္ခုမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ လူမ်ဳိးႏွစ္စုဟာ ဘာသာစကားတူေနၾကတာ အဲဒီလူမ်ဳိးႏွစ္စုဟာ ဆက္ႏြယ္ခဲ့ဖူးလို႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ 
ဒီလို အသိရခက္တဲ့ ဒ႑ာရီ (၂) ပုဒ္ေၾကာင့္ ထားဝယ္ နဲ႕ အင္းသား ဘယ္ကစသလဲလို႕ ဘယ္သူမွ ဆင္ေျခေပး ၊ မွတ္ခ်က္ျပဳ  ျခင္းမျပဳၾကေတာ့ပါ ။ ...
...........ဒါေၾကာင့္မို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕လူမ်ဳိးစုကို  (တိုင္းေနာင့္)လို႕ ရွမ္းဘာသာႏွင့္ေခၚဆိုၾကၿပီး ၊ (မန္႕ေနာင့္) လို႕လည္း ေခၚဆိုၾကပါတယ္ ။ (တိုင္းေနာင့္) ေရထဲမွာေနေသာ ရွမ္းကေလးမ်ားလို႕ အဓိပၸါယ္ရၿပီး ၊ (မန္႕ေနာင့္) ေရထဲမွာေနေသာ ျမန္မာမ်ား လို႕ေခၚဆိုၾကပါေတာ့တယ္။

စာၾကြင္း ။    ။ ကြ်န္ေတာ္ ေလ့လာဖတ္ရွု႕ မွတ္သားခဲ့သမွ်  မွ်သာ ။ အမွားပါခဲ့ပါက                         ကြ်န္ေတာ္နဲ႕သာ  သက္ဆိုင္ပါသည္ ။
                   ကြ်န္ေတာ္မွားသည္မ်ား၊ လိုအပ္သည္မ်ားကို  သင္ျပေပးဖို႕                                  ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ .. နယ္သား ...

3 comments:

အျဖဴေရာင္နတ္သမီး said...

မသိေသးတဲ႔ သမိုင္းေႀကာင္းေတြ သိလိုက္ရလို႕ ေက်းဇူးပါ အယ္ကိုေရ...။

ဘြားဘြား said...

ကိုယ္႔အမ်ိဳးအႏြယ္ကို အေလးထားတတ္တဲ႔လူေလးအတြက္ ဘြားဘြားဂုဏ္ယူတယ္ း)
ဘြားဘြားေျမးမို႔လုိ႔ ပိုဂုဏ္ယူတယ္ း))

myathida said...

သိခ်င္ေနတာေတြ ခုမွပဲ သိရေတာ့တယ္